Maastricht Tabijn Kaserne - ACE-High-Journal

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

ACE-High-System, AFCENT,ab 1958 > Niederlande > Militärische Objekte

Militärische Objekte in Niederlande
Basisseite "Militärische Objekte"Maastricht - Tabijn Kaserne
Maastricht - Tabijn Kaserne 
Position        : 50°50'35.90°N/5°41'08.95"E
Höhe üNN     : 52 m
Status          : Aufgegebene Nutzung
Status heute : Kommerzielle Nutzung
Ansicht         : Tabijn Kaserne (227 SigSqn building), 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Link Seiten, Wikipedia
Thema - Tapijnkazerne [1]
Autor   - Wikipedia
Quelle  - Wikipedia
URL     - Wikipedia
Thema - Maastricht [2]
Autor   - Wikipedia
Quelle  - Wikipedia
URL     - Wikipedia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilddokumentationen, 2015
Bilddokumentationen, 2017
Bilddokumentationen, 2018
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beschreibungen
"Tabijn Kaserne" - die Geschichte

Auf der militärischen Liegenschaft der Tabijn Kaserne in Maastricht befindet sich der "Tare" Bunker und das Maastricht LCO (HMQL)

"De Tapijnkazerne is gebouwd in het gebied De Kommen (Maastrichts: De Koompe), tot 1867 onderdeel van het inundatiegebied in de Lage Fronten, de laaggelegen buitenwerken van de vestingstad Maastricht langs de rivier de Jeker, die bij belegeringen onder water gezet konden worden. In 1864 werd dit gebied als oefenterrein ter beschikking gesteld aan de cavalerie, die gelegerd was in de nabije Bonnefantenkazerne (in het voormalige Bonnefantenklooster). Na slechting van de vestingwerken werd hier vanaf 1916 door het Ministerie van Oorlog een kazerne met dienstwoningen voor de commandant, de hoofdofficieren en de fortificatieopzichter gebouwd. Voor de bouw van de kazerne moest een Jekerarm worden gedempt. De vroegere loop van de rivier is nog terug te vinden in de vorm van een weg tussen de ziekenboeg in het noorden en de rest van het kazerneterrein. Pas in 1934 werd de kazerne vernoemd naar de Lotharingse legeringenieur Sebastiaan Tapijn, die de verdediging van Maastricht leidde tijdens het Beleg van Maastricht (1579).

In 1927 werd op het voorterrein van de kazerne het uit 1841 daterende monument van generaal Dibbets onthuld, dat vanwege de industriële expansie aan de noordzijde van Maastricht niet langer op zijn oorspronkelijke standplaats kon blijven. In 1953 werd de kazerne uitgebreid met onder andere een nieuw kantinegebouw.

De kazerne was achtereenvolgens in gebruik als opleidingscentrum voor het 13e regiment infanterie (1919-40), legerplaats voor de Duitse bezetters (1940-44), commandocentrum van het Amerikaanse 9e Leger (1944-45), opleidingscentrum voor troepen voor Indonesië (1945-50), kazerne Regiment Mortieren Menno van Coehoorn (1950-53), kazerne Regiment Infanterie Menno van Coehoorn en Regiment Infanterie Chassé (1953-67) en kazerne voor verbindingseenheden AFCENT (1967-2007). In oktober 2010 verlieten de laatste NAVO-militairen de Tapijnkazerne." [1]

"Tabijn Kaserne" - heute

Das Gelände der Liegenschaft, mit den vorhandenen Gebäuden, ist unter Google Earth erkennbar.

"Die Tapijn-Kaserne befindet sich im Süden Maastrichs und grenzt unmittelbar an den Stadtpark und die Altstadt an. Das Areal liegt eingebettet im Grünen als eine militärische Enklave. Es befindet sich Überreste der alten Stadtbefestigung und liegt in unmittelbarer Nähe der Universität Maastricht. Da die derzeitige militärische Nutzung zukünftig entfallen wird, wird für das Gelände eine neue Konzeption gesucht."

Im August 2017 wurde das "Tare" Building und die daneben liegende Turnhalle abgerissen und das Gelände renatuiert.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2017, Zufahrt zu der kommunalen Liegenschaft

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Text - Quellenangaben

[1] Wikipedia, Tapijnkazerne
[2] Wikipedia, Maastricht
[3] Maastricht Touristik, Tabijn Kazerne
[3] Informationstafel auf dem Gelände der Tabijn Kazerne

 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü