Maastricht, "LCO" - ACE-High-Journal

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

NATO CRC, Kommandostand > Niederlande

NATO Bunker - Kommandostände, Luftraumverteidigung, Luftraumüberwachung in Europa
Basisseite "NATO Bunker, Kommandostände, Luftraumverteidigung, Luftraumüberwachung" LCO Mastricht - Building G  - Tabijn Kaserne  (LCO - Local Control Organizations Centrum Maastricht)
Basisseite "AFCENT CRICS System" - LCO Maastricht 


Maastricht  - LCO - Building G -Tabijn Kaserne -  "LCO - Local Control Organizations Centrum Maastricht"
Position        : 50°50'35.05"N/5°41'11.35"O - 52 m.üNN
Site Code     : HMQL
Status          : Aufgegebene Nutzung
Status heute : Renatuierte Liegenschaft (2017)
Ansicht         : Tabijn Kaserne, Building G, 2015 (1)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Übersichtspläne - Bezeichnungen - Transmitterverbindungen

NATO Bunker, Kommandostände, Übersichtsplan
"LCO" - Maastricht
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Link Seiten, Wikipedia
Thema - Tapijnkazerne [1]
Autor   - Wikipedia
Quelle  - Wikipedia
URL     - Wikipedia
Thema - Maastricht [4]
Autor   - Wikipedia
Quelle  - Wikipedia
URL     - Wikipedia
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilddokumentationen, 2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beschreibungen
"Maastricht - L.C.O" - die Geschichte

"L.C.O - Local Control Organizations Centrum Maastricht" (AFCENT CIP 67 - Code = HMQL)
Die Übergabeposition des regionalen "Local Control Organizations Centrum Maastricht", als "L.C.O. Maastricht" bezeichnet, war in dem PTT&TV Tower/Maastricht im Ortsteil Daalhof,in der ACE High Station Maastricht (HMAZ) installiert. Die weiterführenden Kabelverbindungen ,von der ACE High-Station Maastricht zu dem Standort der technischen Einrichtungen (Tabijn Kaserne - Building D) des "L.C.O.Maastricht" waren seinerzeit als streng geheim eingestuft und nur wenigen Personen bekannt.

Das "L.C.O. Maastricht" gewährleistete die Kommunikation mit und zwischen den verschiedenen NATO Systemen:
ACE High System         - Allied Command Europe - Tropospheric Forward Scatter Communication System - Troposphären- und richtfunkgestütztes System. System Code [Z]
Jocas System              - Joint Operations Center Access System. System Code [U]
Tare                             - Telegraph Automatic Routing Equipment
NATO SatCom System  - Satelittengestütztes Kommunikationssystem. System Code [X]
CIP 67 System             - Communication Improvement Programme - Raumdeckendes Richtfunksystem der NATO. System Code [Q]
IVSN                             - Initial Voice Switched Network. System Code [2]
SHAPE Rundstrahldienst HZ 001- Kurzwellenverbindungssystem des Obersten Hauptquartiers

"De Tapijnkazerne is gebouwd in het gebied De Kommen (Maastrichts: De Koompe), tot 1867 onderdeel van het inundatiegebied in de Lage Fronten, de laaggelegen buitenwerken van de vestingstad Maastricht langs de rivier de Jeker, die bij belegeringen onder water gezet konden worden. In 1864 werd dit gebied als oefenterrein ter beschikking gesteld aan de cavalerie, die gelegerd was in de nabije Bonnefantenkazerne (in het voormalige Bonnefantenklooster). Na slechting van de vestingwerken werd hier vanaf 1916 door het Ministerie van Oorlog een kazerne met dienstwoningen voor de commandant, de hoofdofficieren en de fortificatieopzichter gebouwd. Voor de bouw van de kazerne moest een Jekerarm worden gedempt. De vroegere loop van de rivier is nog terug te vinden in de vorm van een weg tussen de ziekenboeg in het noorden en de rest van het kazerneterrein. Pas in 1934 werd de kazerne vernoemd naar de Lotharingse legeringenieur Sebastiaan Tapijn, die de verdediging van Maastricht leidde tijdens het Beleg van Maastricht (1579).

In 1927 werd op het voorterrein van de kazerne het uit 1841 daterende monument van generaal Dibbets onthuld, dat vanwege de industriële expansie aan de noordzijde van Maastricht niet langer op zijn oorspronkelijke standplaats kon blijven. In 1953 werd de kazerne uitgebreid met onder andere een nieuw kantinegebouw.

De kazerne was achtereenvolgens in gebruik als opleidingscentrum voor het 13e regiment infanterie (1919-40), legerplaats voor de Duitse bezetters (1940-44), commandocentrum van het Amerikaanse 9e Leger (1944-45), opleidingscentrum voor troepen voor Indonesië (1945-50), kazerne Regiment Mortieren Menno van Coehoorn (1950-53), kazerne Regiment Infanterie Menno van Coehoorn en Regiment Infanterie Chassé (1953-67) en kazerne voor verbindingseenheden AFCENT (1967-2007). In oktober 2010 verlieten de laatste NAVO-militairen de Tapijnkazerne." [1]
Auf der militärischen Liegenschaft der Tabijn Kaserne in Maastricht befindet sich auch der "Tare Bunker" - Building R1.

Im August 2017 wurde das "Tare" Building R1 und die daneben liegende Turnhalle abgerissen und das Gelände renatuiert.
"Maastricht - L.C.O" - heute

Das Gelände der Liegenschaft, mit den vorhandenen Gebäuden, ist unter Google Earth erkennbar.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2015, HF Funkmast an dem LCO Building in Maastricht.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bild - Quellenangaben
(1) Google Earth/Google Street

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Text - Quellenangaben

[1] Wikipedia, Tapijnkazerne
[2] Wikipedia, Maastricht
[3] Maastricht Touristik, Tabijn Kazerne
[3] Informationstafel auf dem Gelände der Tabijn Kazerne


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü